Linköpings Konståkningsförening

Årsmöteshandlingar 2024

Föreningen

Show_24_baloon

Årsmöteshandlingar inför LKF:s årsmöte 2024

Dagordning för årsmötet

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2023-2024

Balansräkning

Resultaträkning

Revisionsberättelse

Verksamhetsplan för kommande verksamhetsår 2024-2025

Valbersedningens förslag på ledamöter för val 2024.

Styrelsens förslag på medlemsavgift för 2024-2025.

Styrelsens proposition om ändring av stadgar.

Förslag på nya stadgar.

Relaterade sidor